Αρχιερεσίες του συλλόγου μας

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Παν. Κάππας έκανε τον απολογισμό των πεπραγ μένων και όσον αφορά τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων έδωσε
ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομική κατάσταση του συλλόγου . Εφόσον δεν υπήρξαν υποψηφιότητες για το Δ.Σ του συλλόγου, παρέμεινε το ίδιο σχήμα με την προσθήκη δύο νέων μελών Της Αλέξανδρας Π. Σαγρή και του Θέοδωρου Λ. Κάππα.
Στις 31 Μαρτίου 2011 τα εκλεγέντα μέλη συγκροτήθηκαν σε σώμα και η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι:


Πρόεδρος: Παναγιώτης Κάππας, 6977201864
Αντιπρόεδρος: Αλέξανδρας Π. Σαγρή
Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Σαγρής, 6932226060
Ταμίας: Πηνελόπη Κάππα , 6973533640
Μέλη:

Εκπρ. Λαμίας: Δημήτριος Τόλης, 6977400135
Εκπρ. Καρπενησίου: Θωμάς Θεοδωρογιάννης, 6972277644
Εκπρ. Αγρινίου: Παναγιώτης Μπακογιάννης, 6972075341
Αναπλ. Γραμματέας: Θεοδωρογιάννης Π.
Αναπλ. Ταμίας: Αποστόλης Χρυσικός, 6979671676

Κουτρομάνος Γ.
Κάππας Θ.
Μπακογιάννης Β.

Εξελεγκτική Επιτροπή:
Δημήτριος Χρυσικός, Κων/νος Χρυσικός
Αναπληρωματικά μέλη:
Κάππα Ελένη και Κάππας Δημήτριος
Θυμίζουμε ότι οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές και όποιος συγχω-
ριανός ενδιαφέρεται μπορεί να τις παρακολουθεί, αρκεί προηγουμένως να
επικοινωνήσει με κάποιο μέλος του Δ.Σ. για να μάθει την ημέρα και την ώρα.
Τέλος, το Δ.Σ. αποφάσισε να ανοιχτεί λογαριασμός στην Εθνική Τράπε-
ζα, όπου μπορεί όποιος επιθυμεί να καταθέτει τη συνδρομή του, η οποία άλ-
λωστε αποτελεί και τη μόνη πηγή εσόδων του Συλλόγου.
Ο αριθμός λογαριασμού είναι:
Εθνική Τράπεζα 077/296026-51
Για τους συγχωριανούς μας του εξωτερικού, ο αριθμός λογαριασμού εί-
ναι: GR0901100770000007729602651

 

 

kit graphique : kit graphique