Στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου ιερούργησαν οι κάτωθι Ιερείς: Ι.Παπα- Θεόδωρος Κων. Σαγρής από Μοναστηράκι. 2. Παπα- Χρήστος Σακελαρίου από Μικρά Βραγγιανά. 3.Παπα-Γιάννης Θεοδ. Σαγρής από Μοναστηράκι. 4.Παπα-Ταξιάρχης Σταύρου Σαγρής από Μοναστηράκι. 5.Παπα-Γεώργιος Τα. Ζαλοκώστας από Μοναστηράκι. 6.Παπα-Κώστας Παπανίκος από Λιθοχώρι. 7.Παπα-Χρήστος Ζυγούρης από Μολόχα. δ.Παπα-Κώστας Τσέλιος από Μαυρομάτα. 9. Παπα-Νικόλας Λαθύρης από Παλαιοκάτουνο. 10.Παπα-Κώστας Λώζιος από Ραφτόπουλο 11.Παπα-Θανάσης Ντάλλας από Κρέντη 12.Παπα-Αποστόλης Γεωρ. Τόλης από Μοναστηράκι. Εκκλησιαστικοί επίτροποι διετέλεσαν επί σειρά ετών οι Βασίλειος Ανδ. Τόλης, Κων/νος Σπυρ. Χρυσικού, Γεώργιος. Κουτσουπιάς, Ιωάννης Δημ. Θεοδωρογιάννης, Παναγιώτης Γεωργ. Ανατζούτζουλας, Δημήτριος Ιωαν. Χρυσικός, Λάμπρος Νικ. Μπούκας κ.ά.


kit graphique : kit graphique